Velg en side

Velkommen til

Haveng boligsameie

Praktisk informasjon

Vaktmester
Vaktmestertjenester utføres av Troms Byggforvaltning AS, ved Henning Norbakken.
Ved spørsmål angående vaktmestertjenester eller vask ring tlf 45 00 99 89 eller send en epost til post@trobygg.no.
Vaktmestertjenesten vil foreta oppfølging og befaring 1-2 pr uke, alt etter behov og sesong. Vasking av fellesarealer gjøres ukentlig.
Ved bruk av vaktmestertjenesten privat, må dette betales av den enkelte beboer selv.
Kollektivtransport

Bussruter finnes hos Nobina. Rute 20, 22, x23, 24 og 450 går til og fra Kroken/ Kroken-sør.

Hovedkran

Denne er lokalisert i teknisk rom i nederste etasje.

Brann og sikkerhet

Sameiet har avtale med Tryggvakt as, som har nøkler til Haveng Boligsameie as. Utrykninger av Tryggvakt as til beboere faktureres med kr. 760,- inkl. mva.

Kontaktinfo til Tryggvakt as er:

Telefon: 77 61 03 00 , døgnbemannet
E-POST: firmapost@tryggvakt.no
FAKS: 77 65 71 40
Kontorets åpningstider: Hverdager 08.00-16.00

Ved utløsning av brannalarm vil utgifter knyttet til utrykninger (falske alarmer eller branntilløp) dekkes av den enkelte ansvarlige beboer.

Vedtekter

Her finner du husregler til Haveng boligsameie.

Styret

Styremøter blir avholdt jevnlig. Saker eller spørsmål til styret rettes til:

  • Styreleder: Yngve Paulsen, tlf: 91395143
  • Styremedlem: Bjørn
  • Styremedlem: Inger Henie Jørgensen, tlf 48 02 17 22
  • Varamedlem:
  • Kontaktperson: Lasse Jensen-Aaris, tlf 92 45 23 00
    Agio Forvaltning
Avfall

Alle beboere er pålagt å sortere avfall før posene kastes enkeltvis i avfallssjakten.
Merk: Papp må ikke kastes i avfallssjakten da dette ikke sorteres tilstrekkelig og setter seg fast. Benytt dedikerte poser under trappen i underetasjen.

Oppslagstavla

Overskrift til mitt innlegg

Min tekst til innlegget

Ingen oppslag

Oppslagstavla har ingen oppslag i øyeblikket. Har du oppslag som er relevant til tavla så meld det i kontaktskjemaet vårt.

Om Haveng boligsameie

Haveng ligger i Gullvegen, nedenfor riksveg 53 (Tromsøysundvegen) og sør for Krokenelva i Kroken. De 47 leilighetene ble bygget i 2016. Boligsameiet har direkte tilgang til fjæra på nedsiden av boligene. Strandlinjen er regulert som friområde og gir fri til sikt og storslagen utsikt over Tromsøysundet.

Haveng ligger i Gullvegen, nedenfor riksveg 53 (Tromsøysundvegen) og sør for Krokenelva i Kroken. De 47 leilighetene ble bygget i 2016. Boligsameiet har direkte tilgang til fjæra på nedsiden av boligene. Strandlinjen er regulert som friområde og gir fri til sikt og storslagen utsikt over Tromsøysundet.

Her finner du oss:

Haveng boligsameie

Gullvegen, 9022 Krokelvdalen

Telefon 92 20 66 55

Kontaktskjema

13 + 4 =

Adresse:

Gullvegen

9022 Krokelvdalen

Kontaktinfo

Telefon 92 20 66 55, Agio Forvaltning

Epost: post@havengboligsameie.no